Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

Güçlü, Daimi , Kaliteli...

Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

Biz Doğayı Korudukça, Doğada Bizi

Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

All Over the World...

Slide background

SMS-TORK High Quality

Valve & Automation

Çeyrek Asırdır Yanınızda...

Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

Solenoid Valf...

Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

Akışkan Kontrol Altında...

Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

Gaz Ürünleri...

Slide background

SMS-TORK High Quality

Valve & Automation

Doğal

Slide background

SMS TORK High Quality

Valve & Automation

Önemsedikleriniz için Çalışıyoruz...

Endüstriyel otomasyonda yeni nesil, insansız üretim..ve Sektörün önde gelen şirketleri

Endüstriyel otomasyonda yeni nesil, insansız üretim.. 

Ekleme tarihi 03:25, 16 Şubat 2014 Mustafa Fazlıoğlu elektrik

 

Bütün sektörlere hız kazandırdığı için kendisi de hızlı büyüyen Endüstriyel Otomasyon Sektörü’nün misyonuna uygun bir sektör haline gelebilmesi için Türkiye’de farkındalık yaratılması gerekiyor.
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) 2004 yılında kuruldu. Amacı, endüstriyel otomasyon ve endüstriyel proses kontrol alanında sektörün önde gelen yerli ve yabancı firmalarını biraraya getirmek olarak belirlendi. ENOSAD Türkiye’de sektör olabilmeyi hedefliyor. 9 yıldır bu hedefi gerçekleştirmek adına çalıştıklarını söyleyen ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Sami Ömeroğlu, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması endüstriyel otomasyondan geçer. Bu hedefle ise ancak sektör olmuş bir endüstriyel otomasyon katkı sağlayacaktır” diyor.
Kurucu 16 şirketle yola çıkılmış; bugün 93 üyeye ulaşılmış. ENOSAD’ın yolculuğunu Ömeroğlu, şöyle anlatıyor: “Sektörde emeğiyle katmadeğer üreten şirketlerin biraraya gelmesiyle kuruluşumuz gerçekleşti. Ancak bu konuda hem nitelik hem de nicelik olarak bir sayı yakalayamadık. Daha sonra ise sektördeki diğer oyuncularla birlikte olmanın daha doğru bir strateji olacağına karar vererek yapılanmamızı değiştirdik. Böylece üye yapılanmamız; sektörde katmadeğer üreten, proje yapan, üretimin içinde olan, ürün geliştiren ve bu alandaki teçhizatı ithal eden, servisini veren şirketleri de dahil ettik ve yerli-yabancı şirketler derneğimizin içinde buluştu.”

 

Endüstriyel otomasyonun dün’ü bugün’ü

Sinerji standart oluşturmak
Sinerji oluşturmak, standartları yükseltmek değerleriyle kurulan ENOSAD’ın yürüttüğü çalışmaları Ömeroğlu şöyle aktarıyor: “Bir sektör olduğumuza inanıyoruz. Bunu kanıtlamaya, bunu yaymaya çalışıyoruz. Ama bütün bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için siyasi erk olmalı. Onların iddiası olmadan hızlı bir gelişme yapmak mümkün değil. Tek tek ilgili bakanlıklarla görüşerek bir takım yollar almaya çalışıyoruz.”
Sektör olunmasının önünde bir engel olmadığını, ama bunun farkındalığını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Ömeroğlu, şu bilgileri veriyor: “Tek başına sadece bu işleri yapan ve teknoloji üreten firmalar var. Yabancı ve yerli şirketler var. Sektör olunduğu zaman kurumların bize bakışı değişecektir. Destekler, teşvikler gelecektir. İddialı bir ifadeyle şunu söyleyebilirim: Türkiye’nin 2023 vizyonuna ancak sektör olmuş bir otomasyon vizyonuyla ulaşabiliriz.”
Ömeroğlu, bu gelişmeyi sağlamak için hassas ve akıllı makineler üretimine geçilmesi gerektiğini, bunun tanımının da 4. Nesil otomasyon sisteminde olduğunu anlatıyor. Ömeroğlu, “Otomasyonsuz sektör olmaz. Akıllı sistemler ve makineler üretmek gerekir. İlla bir makinenin tümünü değil aynı zamanda fabrikanın bir yerindeki modernizasyonu da sağlayabiliyoruz. Otomasyon sektöründe bugün 3. Nesil jenerasyon kullanılıyor” diye konuşuyor.

İnsansız üretime doğru
Dünyada 1. Nesil otomasyon; buhar makinesi ve suyun gücüyle elde edilen enerji sayesinde yapılan otomasyondur. 18. yüzyılın sonlarına doğru. 2. Nesil otomasyon; üretim bandı sistemlerinin devreye sokulmasıdır. 20 yüzyılın başları. 3. Nesil otomasyon; şu anda mevcut durum; işin içinde robot, el emeği ve kontrol vardır. 1970’lerde başlamıştır. 2010 itibarıyla ise 4. Nesil otomasyon ise; inansız üretimdir. Ömeroğlu, dünyanın hızla 4. Nesil otomasyona geçtiğini Çin’in dahi insansız fabrikalar inşa ettiğini hatırlatıyor.

Otomasyon kenti kurulmalı
Otomasyonun işini kolaylaştırıcı bazı düzenlemelere ihtiyaç var. Otomasyona yönelik bir takım projeler de bulunuyor. Bunlardan biri de otomasyonun tüm süreçlerini kapsayan kümelenme mantığıyla oluşturulmuş TEKNOKENT projesi. İLTEK olarak nitelendirilen projeye ilişkin bilgiyi Ömeroğlu, veriyor: “Halen daha gerçekleşme umudunu koruyoruz. Bu kentin içerisinde; üniversite de olmalı, ulusal ve uluslar arası şirketlerin de yer alması gerekir. Kalibrasyon ve kalite laboratuvarlarıyla bir bütünden bahsediyorum. Projeye 2008 itibarıyla başladık henüz hayata geçiremedik.”

 

Endüstriyel otomasyonun dün’ü bugün’ü

Sektörün büyüklüğü 25- 30 milyar doları aşıyor
Otomasyon sektöründe rakamsal bilgilere ulaşmak kolay değil. Dernek ise belirli sayıda firmayı bünyesinde barındırıyor. Sektörün büyüklüğünü merak ediyoruz. Ömeroğlu, kabaca şu hesabı yapıyor: “ENOSAD olarak üyelerimizin bilgilerine ulaşma çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün büyüklüğünü hesaplarken sübjektif bir hesap yapıyoruz. Türkiye’nin 2023 vizyonuna göre ihracatımızda hedefimiz 500 milyar dolar. Bu 500’ün 100 milyar dolarını ise makine sektörü gerçekleştirecek. Otomasyon sektörünün sadece makine sektörüne katkısı yüzde 20-25 aralığındadır. Demek ki sadece makine sektörü içindeki otomasyonunun büyüklüğü 25 milyar dolar demektir. Yurtiçini düşünürsek bu rakamı minimum 2 ile çarparsak 50 milyar dolardan behsedebiliriz. 50 milyar dolar gelecek büyüklüktür. Şu an ise sektörün büyüklüğü 25-30 milyar doları aşmaktadır.”

Türkiye otomasyonda kabiliyetli
Dünyada 4. Nesil otomasyon sürecinin başladığını veya farkındalığının sağlandığını kaydeden Ömeroğlu, “Bir kişi ortaboy ülkeli bir fabrikayı idare edecek noktaya gelecektir. Türkiye de bu durumun farkında olmalıdır. Çünkü Türkiye, otomasyon kabiliyetinde mükemmel bir noktadır. Sadece çok fazla fiyat rekabeti sorun olmaktadır” diye konuşuyor.Otomasyonunun uygulama-entegrasyon aşamasında sorun olmadığını ancak yaratış aşamasında sorun olduğunu dile getiren Ömeroğlu, sektöre bu noktada bir takım destek ve vizyonlar getirilmesiyle Avrupa’nın yakın zamanda yakalanacağını öngörüyor. Türkiye’nin otomasyonda potansiyel bir ülke olduğunu ve sektör kuruluşlarının otomasyona geçmede belli bir aşamayı geride bıraktığını, ancak fazla fiyat rekabeti yaşadığını aktaran Ömeroğlu; “Türkiye’de bilgiye para ödemede halen daha direnç var. Bu noktada çalışamalar yapıyoruz. Ayrıca sektörün gelişimi noktasında değerlendirilecek bir takım destek ve teşvikler var. Ama Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için siyasi olarak destek ve teşvikleri belli alanlara fokuslamalıdır” diyor.

Hız yaratan sektörün hızı da yüksek
Otomasyon sektörü Türkiye’nin büyüme hızından daha fazla büyüme gösteriyor. Otomasyon sektörünün her türü her sektörde kullanılabiliyor. Dolayısıyla üretimin olduğu, hizmetin olduğu her alanda otomasyon tercih ediliyor. Ömeroğlu, özellikle KOBİ’lerin hızlı gelişim sağlamak adına otomasyona ilgi göstermesini istiyor. Her bir işletmeye terzi usulü hizmet verdiklerini kaydeden Ömeroğlu, “İcat çıkarma zamanıdır” diyor.

 

Endüstriyel otomasyonun dün’ü bugün’ü

Sektörün sorunu kalifiye eleman
Sektörün sorunlarına ilişkin bilgi veren Sedat Sami Ömeroğlu, ekstra vergiler nedeniyle ithalatta sorun yaşadıklarını söylüyor. Ayrıca ciddi anlamda nitelikli eleman sorunu yaşadıklarını aktaran Ömeroğlu, “Bir mühendisin kuruma katkı sağlaması 6 ayı buluyor. İşletmeler okuldan sonra okul olmaya devam ediyor. Ayrıca yetişmiş elemanın şirketler arası transferi de sıkıntılıdır. Transfer nedeniyle; bilgi aktarımı yüzde 100 sağlanmıyor. Güvensizlik oluşuyor” diye konuşuyor. Ömeroğlu, şirket birleşmelerinin de teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.

SMS -TORK  ,Endüstriyel otomasyon sektörünün önemli aktörlerinden..ve ENOSAD kurucu üyesi,
Endüstriyel otomasyon sektörünün önemli aktörlerinden SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş., Kurduğu İş Geliştirme Birimi ile fark yaratmaya hazırlanıyor. SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Onur Çelik bu vizyonu şöyle özetliyor; 

“Bugüne kadar TORK markası altında üretmiş olduğumuz değerlerimizi yeni iş geliştirme birimimizle müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Yeni birimimiz ve ekibimizle bundan böyle otomasyon projelerinde aynı zamanda müşterilerimizden gelen özel ürün taleplerinde katmadeğeri baz alarak çözümler sunacağız.” Endüstriyel otomasyonun proses alanında uzmanlaşan SMS, müşterilerine; ihtiyaca uygun yenilikçi otomasyon çözümleri, müşteriye özel ürün üretimi, anahtar teslim proje ve ekonomik paket çözümleri sunarak farklılaşıyor. Türkiye’de endüstriyel otomasyon sektörünün istenilen boyutta olmadığından yakınan Onur Çelik, şu sektörel değerlendirmeyi yapıyor; “Endüstriyel otomasyon sektörü maalesef Türk üreticiler için özlenen seviyede değil. Kısmen makine sektörüne paralel endüstriyel otomasyon gelişmiş. Dolayısıyla global pazarda güçlü oyuncumuz yok denecek gibi. İç pazarda ise hem Avrupa’nın güçlü markaları ve hem de Uzakdoğu menşeli çok sayıda firmanın rekabeti yaşanıyor. Pazarda hem fiyat hem de teknoloji rekabeti yoğun.”
Endüstriyel otomasyon, SMS’nin iş kollarının yüzde 90’ını oluşturuyor. Bu alanda hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyümek istediklerini açıklayan Onur Çelik, pazarda çok fazla fiyat rekabetine girmediklerini ve kaliteli bir üretici olarak, kaliteyi belli bir ekonomide değerlendiren müşteri grubuna hitap ettiklerini açıklıyor.

 

Pilz Genel Müdürü Yavuz Çopur, “Makine emniyeti ürün ile başlar ancak doğru mühendislikle sonuçlanır. Er ya da geç makine emniyeti konusu KOBİ’lerimizin de gündemine girecektir. Çabamız bu süreyi kısaltarak olası kazaları ve kayıpları önlemek içindir” diyor.

Emniyet otomasyonunun mucidi Pilz’in Genel Müdürü Yavuz Çopur Türkiye sanayisinde ve KOBİ’lerdeki makine emniyetinin geldiği noktayı değerlendirdi. 1948’de Almanya’da kurulan Pilz, bugün itibarıyla dünyanın 28 ülkesinde kendi ofisleri ve 5 kıtaya yayılmış temsilcilikleriyle faaliyet gösteren global bir şirket. Pilz, 1968 yılında dünyanın ilk çift-el emniyet rölesini pazara sunarak “Emniyet Otomasyonu” kavramını başlattı. İnsan kaynaklarının yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayıran Pilz, Türkiye ve dünya pazarına makine ve tesis emniyeti konularında ileri teknolojili ürünler ve sofistike emniyet hizmetleri sunuyor.
Makinenin kumanda edilmesinden veya arızalanmasından kaynaklanan yanlış çalışmalar iş kazalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Makine normal çalışıyorken görülmeyen bu durumlar genellikle kumanda sisteminin arızalanmasıyla veya makinenin öngörülmeyen şekilde kullanılması sonucu oluşuyor. Yavuz Çopur, şunları anlatıyor: “Geleneksel ISG tedbirleriyle makinelerin ve kontrol sisteminin bilinmezinden korunma imkanı yoktur. Baret, gözlük, çelik burunlu ayakkabı ihtiyaç halinde çalışmayan bir acil duruş butonunun işlevini hiçbir zaman göremez. Makine emniyetinin temeli kullanılan kumanda sisteminin makine direktifine ve standartlara uygunluğunun tespitiyle başlar. Standartlara uygun şekilde tasarlanmamış bir makinenin arızalanması ciddi kaza risklerini de beraberinde getirir. Bu riskleri tespit etmek için ‘risk değerlendirme’ çalışması yapılmalı ve riskleri azaltıcı tedbir ve metotlara başvurulmalıdır.”

 

Endüstriyel otomasyonun dün’ü bugün’ü

İşletmelerde yapılmaya başlanan risk değerlendirmesi çalışmalarının genelde proses kökenli olduğunu belirten Çopur, “Yani makinenin çalışma sistemi içindeki rolü sorgulanır ve genellikle mekanik tehlikeler ele alınarak bunlara çözüm getirilir. Halbuki mekanik tehlikeleri görmek ve risklerini ortadan kaldırmak için mühendis olmaya gerek yoktur. Mekanik sistemi inceleyen herhangi bir kişi merdivenin korkuluğunun olmadığını veya kayış-kasnak bölümünün açık kaldığını görebilir” diyor. Çopur, ancak makine emniyetinin mekanik risklerle sınırlı olmadığı konusunda uyarıyor: “Burada asıl sorulması gereken soru komponentlerinden biri arıza yaptığında makinenin kumanda sisteminin nasıl tepki vereceğidir. Biz makine emniyetini işte bu açıdan değerlendiriyor ve kimselerin öngöremediği kumanda sistemi kaynaklı riskleri ortaya koyuyoruz. Buna ilave olarak da makinenin emniyet ekipmanlarının kandırılamayacağı sistemler kurguluyoruz. Tabi ki tüm bunları, makinenin otomasyon hızını düşürmeden bilakis arttırarak yapabiliyoruz.”
Büyük sanayi kuruluşlarının kaza maliyetlerinin farkında olup gerekli yatırımı yapmaya çalıştıklarını belirten Çopur, “Ancak KOBİ’lerdeki algı makine emniyetinin lüks olduğu yönünde. Oysa gözden kaçırılan konu iş kazasının gerçek maliyetleridir. Müşteri, prestij, motivasyon ve üretkenlik kayıpları ceza ve tazminatların çok ötesine çıkabilmekte ve yapılması gereken emniyet yatırımlarının kat kat fazlası olmaktadır. Aslında konu otomobillere yapılan kasko ile benzerlik içindedir. Geçmişte kasko yaptırmak sorgulanırken bugün araçlar kasko yaptırılmadan trafiğe çıkmıyorlar. Er ya da geç makine emniyeti konusu KOBİ’lerimizin de gündemine girecektir. Çabamız bu süreyi kısaltarak olası kazaları ve kayıpları önlemek içindir” diye konuşuyor.

Elimko, 52 ülkeye ihracat yapıyor
Türkiye’nin en köklü ve tecrübeli firmalarından Elimko, otomatik kontrol firması. Elimko, 3 elektronik ve 1 makine mühendisi tarafından, otomatik kontrol cihazları, sensörler üretmek, komple anahtar teslimi otomatik kontrol sistemleri kurmak amacıyla 1976 yılında kuruldu. Elimko Yönetim Kurulu Üyesi Malik Aviral, 37 yıldır birçok konuda ilklere imza attıklarını söylüyor. Yerli üretime ihtiyaç duyulan bir dönemde doğduklarını belirten Aviral, “Başarımızda ilkeli hareket etmemizin önemi büyüktür. Vizyonumuz dünyaya açılmak, AB ülkelerinde kendini kabul ettirebilecek güce sahip olmak, kendi teknolojisini üreten ve üretilen teknolojileri en iyi şekilde uygulayan bir firma olmaktır. Globalleşmenin gerektirdiği verimliliği yakalamaktır” diyor. Aviral, kendi teknolojisini üreten, ürettikleri teknolojileri daha iyiye ulaştırmak için çalışan firma olduklarını vurguluyor: “Dünyada üretilen teknolojileri de en iyi şekilde uygulayabilen firma olmayı da sürdürmek istiyoruz. Sloganımız ‘Otomatik Kontrol Sistemleri ve Tesis Çözümlerinde Güvenilir İsim’, ürünün üretilmesinden, sisteme dönüşmesine, sahada işlevini düzgün görmesinden satış sonrası teknik desteğe kadar her alanda müşterilerimizin yanındayız.”
Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’da iş yaptıklarını anlatan Aviral, Rusya’da cam sektöründe çeşitli fabrikalara mekanik aksamlar dahil komple sistemler kurduklarını, Bulgaristan’da ve Romanya’da, otomasyon taahhütleri işi yaptıklarını, son yıllarda Körfez ülkelerinde oldukça aktif çalıştıklarını kaydediyor: “Katar’da bir demir çelik fabrikasının modernizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Yeni ilave tesisler kuruyoruz. Kuveyt’te, Yemen’de şantiyelerimiz ve ofislerimiz var. En son Fransız’larla Dubai’de bir cam fabrikası kurduk. Cihaz ve sensörlerimizi 52 ülkeye satıyoruz.”
Malik Aviral makine parklarını da geliştirdiklerini dile getiriyor: “Termowell üretiminde kullanılan delik delme makinamız teknolojik son yenilikleri içermektedir. 1200 mm yekpare delik açabilmekteyiz. Türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde bu kapasitede makine yalnızca bizim firmamızda var. Çok gelişmiş bir lazer kaynak makinası aldık. Kendi üretimlerimizdeki her türlü kaynağı yapabiliyoruz. Özellikle sensör üretimlerimizde çok kullanılan, plaketler ve diğer birçok metal üzerine, yıllarca silinmeyecek derinlikte yazı yazabilecek lazer markalama makinası aldık. CNC tezgah kapasitemiz, üretimlerimizi tam karşıladığı gibi kapasite fazlasıyla dışarıya iş yapabilecek duruma geldik. Makine parkımızı çok güçlendirdik.”

 

Endüstriyel otomasyonun dün’ü bugün’ü

Elimko yerli üretici olmasının yanısıra konusuyla ilgili dış girdi ürünleri pazarlayan bir kuruluş. Aviral, şunları kaydediyor: “Bizim 5 çalışma alanımız var. Birincisi otomatik kontrole ilk adım attığımız otomatik, ölçü, kayıt, kontrol cihazları üretimi. Sıcaklık, basınç, ağırlık, seviye, debi, rutubet gibi proses parametrelerinin ölçü kayıt kontrol cihazlarını üretiyoruz. Çeşitli pano ebatlarında konvansiyonel cihazların yanısıra endüstriyel bilgisayar üretimimiz de var. Örneğin Alarm Bilgisayarı, Harmanlama Bilgisayarı, Tekstil Bilgisayarı, Tartım Bilgisayarı, Otoklav, Beton Santralı Bilgisayarlarımız konuyla ilgili sistemlerin komple bilgisayar denetimli kontrol edilmesini sağlar. Tartı ekipmanları üretiminde de lideriz. Band kantarları, dozaj bandları, doldur-boşalt kantarları, eğik düzlem ve çarpma plakalı kantarlar, dozaj birimleri standart üretimlerimiz arasında. İkinci çalışma alanımız termokupl, rezistanstermometre, seviye dedektörleri, rutubet sensörleri gibi saha elemanları. Üçüncü çalışma alanımız mümessillikler. ABB Instruments, Beamex, Berthold gibi çeşitli yurtdışı firmaları temsil ediyoruz. Üretemediğimiz birçok ürünü satış sonrası teknik desteğimizle endüstrimizin hizmetine sunuyoruz. Dördüncü çalışma alanımız komple otomasyon sistemleri kurma aktivitemiz. Kendi üretimlerimizi ve Elimko dışı ürünleri biraraya getirerek mühendislik bilgi birikimlerimizi de kullanarak projenin tasarımından, pano imalatına, mekanik aksamları dahil, montajına, işletmeye alma noktasına kadar komple anahtar teslimi sistem kuruyoruz. 5. çalışma alanımız Avrupa Birliği’ne akredite sıcaklık kalibrasyon merkezimiz var. Kalibrasyon hizmetleri veriyoruz.”

Global ölçekli endüstriyel proses enstrümanları üreticisi ve çözüm tedarikçisi KROHNE KOBİ’lerin yanında
Endüstriyel proses enstrümanları alanında dünyanın önde gelen üretici ve çözüm tedarikçisi KROHNE, KOBİ’lere dönük stratejisiyle Türkiye’de hızla büyüyor.
Endüstriyel proses enstrümanları alanında global düzeyde en güçlülerden KROHNE 1921’de kuruldu. Şirket bugün 2600’den fazla çalışana sahip. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek ve hatta aşabilmek için KROHNE’nin izlediği strateji şöyle: